TILLGÄNGLIG PÅ

Projekt kontrakt

Bekymra dig inte över någonting, vi gör det åt dig. Storleken på din renovering eller nybygge spelar ingen roll. Vi tar hand om alla detaljer, du behöver bara välja hur du vill leva i ditt utrymme.

Planering och metodik för att uppnå framgång

Vår arbetsmetodik bygger på att ta hand om alla detaljer i var och en av projektets olika delar. 

1. Projektets fokus: vårt team integreras med kunden för att utveckla en bas för arbetet och lära känna alla dess olika detaljer. 

2. Grundläggande specifikationer: vi sammanställer prioriteringar, ritningar och en budget för att fastställa en arbetsplan. 

3. Planering: arbetsprogram och arbetsschema. 

4. Produktion: vi anpassar produkterna för varje projekt. 

5. Kvalitetskontroll: kontinuerlig övervakning av projektet, produkterna och hela planeringen för att upprätthålla effektivitet och den kvalitet som avtalats med kunden. 

6. Logistik: kapacitet för snabb återkoppling i projektledningen. 

7. Montering/installation: vi hanterar all montering och installation under projektets gång. 

8. Support efter färdigställande: vårt jobb är inte färdigt när projektet avslutats, vi finns alltid tillgängliga för hjälp och service under åren, med allting du kan tänkas behöva.

Certifierad kvalitet i våra projekt

För Espacio Home Design Group och teamet som utgör kontraktsavdelningen är kvalitet av yttersta vikt. Vi har därför arbetat med att anpassa oss till standarderna för internationellt erkända kvalitetshanteringssystem. Vi har för närvarande fyra certifikat: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18000 6C och OHSAS 18001. Genom dem ger vi våra kunder säkerhet i processhanteringen, som maximal kvalitet och respekt för miljön, bland annat.